Campus Uilenstede is met ca. 3.300 bewoners de grootste studentencampus van Noord Europa. Studentenhuisvester DUWO (eigenaar van de Campus) investeert de komende jaren fors in de kwaliteit van de woningen en in de leefomgeving.

phi-uilenstede-1

Bij een goede campus horen goede voorzieningen. Lingotto ontwikkelt daarom in het centrumgebied van Campus Uilenstede een gezellig plein waar studenten graag naartoe gaan om elkaar te ontmoeten, te werken en hun dagelijkse boodschappen te halen. Het plein biedt ook de mogelijkheid om te eten en te drinken en om af en toe te studeren.

pfi-uilenstede-2

Meer op www.campusuilenstede.nl


line